Stomatochirurgie

Nejčastějším zákrokem ve stomatochirurgii, který u nás můžete podstoupit je extrakce, neboli trhání zubů. Jedná se o výkon prováděný v anestezii.

K extrakci přistupujeme z několika důvodů. Pokud je zub nenávratně poškozen kazem nebo úrazem a nelze ho spolehlivě zrekonstruovat, parodontózní zuby v terminálním stadiu onemocnění nebo etrahujeme zuby z ortodontických důvodů. Další možností je extrakce třetích molárů (zuby moudrosti).