Protetika

Korunky, fasety, můstky. Jedná se o fixní, tedy trvalé řešení ztráty zubních tkání nebo korekce tvaru, velikosti a vzhledu zubu. Po zhotovení otisku ve Vašich ústech se v laboratoři zhotoví náhrada z Vámi zvoleného materiálu. Ta se pak v ordinaci nacementuje na připravený pahýl zubu a plně rehabilituje jeho funkci a vzhled.

Zhotovujeme korunky celokeramické, vhodné především do předního úseku chrupu, metalokeramické, které mají kovové jádro, fasetované korunky pokryté fotokompozitním materiálem nebo pryskyřicí a korunky celokovové.

Můstek je konstrukce nacementovaná na obroušené zuby, které ohraničují mezeru vzniklou po ztrátě jednoho i více zubů. Složení a rozsah můstku však závisí na konkrétních případech.

Faseta je tenký plátek keramického materiálu, který se adhezivně fixuje na přední část jednoho čí více zubů ve viditelné oblasti chrupu. Jedná se o minimálně invazivní korekci vzhledu zubů.

Snímatelné náhrady mohou být náhrady částečné s jednoduchými prvky (mají drátěné spony- háčky opírající se o okolní zuby), skeletální (doplněné o lité prvky jako jsou spony, třmeny a zásuvné prvky stabilizující protézu), hybridní náhrady, které vypadají jako náhrady totální, ale vespod jsou ukotvené na pahýly zbylých zubů, a tak pevně drží v ústech a náhrady celkové neboli totální protézy. Tyto náhrady zhotovujeme zejména při rozsáhlých či úplných ztrátách zubů, kdy je důležitá zejména funkční rehabilitace chrupu.